Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

ประกาศ ใช้แผนปราบปรามทุจริต

ปก-3.pdf

ส่วนที่-๑

ส่วนที่-๒

ส่วนที่-๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

QR Code รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน


Contribute!
Books!
Shop!