ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม มาตรา 11 02-.pdf